PRIVACY POLICY

PRIVACYBELEID Mokum Mono B.V. en haar partners

1. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van: 

1.1 onze website https://www.mokumono.com (de "Website"), 

1.2 onze app (de "App"), 

1.3 Website, Diensten en App samen worden aangeduid als ons "Platform". 

1.4 Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Toepasselijke Wetgeving"). Dit beleid is van kracht vanaf 20 april 2021. 


2 Bent u jonger dan zestien jaar? 

2.1 Als u jonger bent dan zestien jaar, kunt u ons Platform niet gebruiken zonder toestemming van uw ouders of wettelijke voogd. 


3 Persoonsgegevens 

3.1 Om ons Platform aan te bieden, verwerken wij persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals gedefinieerd in de Toepasselijke Wetgeving. "Niet-persoonsgegevens" zijn gegevens die anoniem, geaggregeerd, gedepersonaliseerd of anderszins niet uw identiteit onthullen. 


4 Wettelijke grondslag 

4.1 We kunnen uw gegevens op verschillende momenten verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt via onze Website bijvoorbeeld voor een aankoop, onze Diensten gebruikt, onze App of Rides-functie installeert en gebruikt, of wanneer u contact met ons opneemt. De wettelijke grondslag voor onze verwerking kan zijn: 

4.1.1 de noodzaak om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren, 

4.1.2 naleving van wettelijke verplichtingen, 

4.1.3 uw toestemming, 

4.1.4 onze legitieme belangen of de legitieme belangen van een derde partij, 

4.1.5 een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te delen. 


5 Welke gegevens verzamelen en verwerken we en hoe gebruiken we uw gegevens? 

5.1 Wanneer u ons Platform gebruikt, hebben we de volgende contactgegevens nodig. We hebben deze gegevens nodig voor uw interacties met Mokumono via digitale/elektronische tools zoals e-mail of telefoon; bijvoorbeeld om uw bestelling efficiënt en correct te verwerken, u te verbinden met uw fiets, voor pre- en post-verkoopdiensten, voor het gebruik van uw account, om onze diensten te verbeteren, voor marketingdoeleinden en voor andere zakelijke/commerciële doeleinden: 

5.1.1 Uw naam 

5.1.2 Uw adres 

5.1.3 Uw woonplaats 

5.1.4 Uw telefoonnummer 

5.1.5 Uw e-mailadres 

5.1.6 Uw IP-adres 

5.1.7 Uw betaalgegevens 

5.1.8 Uw verzendadres 

5.1.9 Uw gebruikersnaam en wachtwoord 

5.1.10 Uw referentienummer 


5.2 Voor sommige bestellingen (bijvoorbeeld voor onze B2B-partners) hebben we ook nodig: 

5.2.1 Bedrijfsnaam 

5.2.2 Geboortedatum 

5.2.3 IBAN-nummer 

5.3 We kunnen ook de volgende niet-persoonsgegevens verzamelen en verwerken als u ons Platform gebruikt: 

5.3.1 Het type browser dat u gebruikt 

5.3.2 Het besturingssysteem dat u gebruikt 

5.3.3 De internetprovider 

5.3.4 Websitegedrag

5.4 We kunnen ook de volgende niet-persoonsgegevens verzamelen en verwerken als u onze App gebruikt. We gebruiken deze gegevens om ondersteuning te bieden en onze diensten te verbeteren: 5.4.1 Besturingssysteem en versie 

5.4.2 Type apparaat 

5.4.3 App-versie 

5.4.4 Firmwareversie 

5.4.5 Fietsinstellingen, bijvoorbeeld Snelheidslimiet, Totaal afstand, Batterijniveau. 

5.5 Na uw uitdrukkelijke toestemming staat u de App toe om niet-persoonlijke fietsgebeurtenisgegevens van uw fiets te verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld Afstand, Snelheid, Batterijniveau, Boost-gedrag, wanneer u onze Rides-functie gebruikt. We gebruiken deze gegevens om de functie uit te voeren, ondersteuning te bieden, onze diensten en producten te verbeteren en voor marketingdoeleinden. De App deelt de fietsgebeurtenisgegevens niet met derden. 

5.6 Na uw uitdrukkelijke toestemming staat u de App toe om toegang te krijgen tot Bluetooth- en GPS-gegevens (ook locatiegegevens genoemd). De App stelt u in staat om Bluetooth-gegevens lokaal op uw telefoon te gebruiken. De App deelt de locatiegegevens niet met derden. Mokumono verzamelt de locatiegegevens niet op haar servers, gebruikt ze niet en deelt ze niet. 

5.7 Na uw uitdrukkelijke toestemming staat u de App of de Fiets, of beide, toe om locatiegegevens te gebruiken voor expliciet gespecificeerde functies. De App deelt de locatiegegevens niet met derden. Mokumono verzamelt de locatiegegevens op haar servers en gebruikt ze voor de uitvoering van de functie. 

6 Marktonderzoek 

6.1 We kunnen u vragen om deel te nemen aan marktonderzoek. In dat geval gebruiken we uw gegevens voor dat marktonderzoek. We gebruiken die statistische gegevens gepseudonimiseerd voor Mokum Mono B.V. We verkopen, verhandelen of delen uw antwoorden niet met anderen of maken ze niet openbaar. Bovendien zijn uw antwoorden niet gekoppeld aan uw e-mailadres. 

7 Nieuwsbrief

 7.1 Mokum Mono B.V. biedt nieuwsbrieven aan. Op deze manier bent u volledig op de hoogte van (kortings)aanbiedingen en ander nieuws. We gebruiken een double opt-in systeem om zeker te zijn van uw toestemming. Dit betekent dat u uw toestemming verifieert voor elke nieuwe bevestiging. We vragen u om deze verificatie via een e-mail die we naar het door u opgegeven adres sturen. Telkens wanneer we u een nieuwsbrief sturen, heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor de nieuwsbrief. 

8 Beveiliging 

8.1 We hanteren redelijke procedures om ongeoorloofde toegang tot en het misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. 

8.2 We gebruiken passende bedrijfssystemen en procedures om de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen en te beveiligen. We gebruiken ook beveiligingsprocedures en technische en fysieke beperkingen voor het openen en gebruiken van de persoonsgegevens op onze servers. Alleen geautoriseerd personeel mag persoonsgegevens raadplegen tijdens hun werkzaamheden. 

9 Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? 

9.1 We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, en alleen zolang als nodig is om u in staat te stellen ons Platform te gebruiken (inclusief het behoud van het online gebruikersaccount indien aangemaakt), te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, geschillen met partijen op te lossen en anderszins noodzakelijk om ons in staat te stellen onze bedrijfsvoering uit te voeren, inclusief het detecteren en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten. Alle persoonsgegevens die we bewaren, zijn onderworpen aan dit Privacybeleid. 

10 Met wie delen we uw persoonsgegevens? 

10.1 Verwerkers en andere zakelijke partners We kunnen uw persoonsgegevens delen met verwerkers, zoals gedefinieerd in de Toepasselijke Wetgeving. We kunnen ook persoonsgegevens delen met derden die geen verwerkers zijn, op grond van contractuele verplichting, bijvoorbeeld andere verwerkingsverantwoordelijken die diensten verlenen in verband met het gebruik van ons Platform. Met deze partijen maken we duidelijke afspraken over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. We kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen met IT-dienstverleners, marketinganalyseleveranciers, advertentieplatforms, betalingsplatforms, cloudgebaseerde gegevensopslag, leasebedrijven en consumentenbeoordelingsplatforms. Ze zullen bijvoorbeeld gegevens opslaan en visualiseren, transacties verwerken en marketingactiviteiten uitvoeren. 

10.2 Anderen, om juridische redenen We kunnen ook gegevens delen met dochterondernemingen, dochterondernemingen en partners van Mokum Mono, om juridische redenen of in verband met claims of geschillen. We kunnen ook persoonsgegevens delen als we van mening zijn dat dit vereist is door de toepasselijke wet, regelgeving, exploitatievergunning of overeenkomst, juridische procedure of overheidsverzoek, of wanneer de openbaarmaking anderszins passend is vanwege veiligheid of soortgelijke zorgen. 

10.3 Anderen, met uw toestemming We kunnen u vragen om vrijwillig deel te nemen aan online of offline communicatie over Mokumono, voor marketing- of informatieve doeleinden. 

11 Overdracht 

11.1 De persoonsgegevens die we van u verzamelen, worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"), maar kunnen ook worden overgedragen naar en verwerkt in een land buiten de EER. Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

12 Links 

12.1 U kunt advertenties of andere inhoud op onze Website vinden die linken naar andere websites. Wij controleren de inhoud van deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij raden u aan om het privacybeleid van die websites te lezen. 

13 Cookies 

13.1 Mokum Mono maakt gebruik van client-side browseropslag, zoals cookies. Cookies zijn tekstbestanden die uw apparaat of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. Mokum Mono kan ook technieken gebruiken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals trackingpixels, flash-cookies, JavaScript, tags en web beacons. We classificeren al deze technieken onder de term 'cookies'.

13.2 Cookies worden gebruikt om gegevens van een server naar uw apparaat of browser te sturen met als doel opslag. Bij een volgend bezoek worden deze gegevens teruggestuurd naar de server. Op deze manier kan de server uw apparaat of browser herkennen.

13.3 We gebruiken de Facebook-pixel, Twitter-pixel, LinkedIn-pixel en Google AdWords Remarketing-pixel om de conversie van onze advertenties op sociale media te meten. Voor algemene website-analyse gebruiken we Google Analytics. We gebruiken widgets van Spotify, SoundCloud, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo en Google Maps om vacatureberichten te verrijken. 

13.3.1 Cookies kunnen essentieel zijn voor de werking van onze website, ervoor zorgen dat u onze website veilig kunt bezoeken en bugs en fouten op onze website kunt volgen. We kunnen cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren. 1

3.3.2 Door cookies op te slaan, zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld: 

13.3.3 uw items in het winkelwagentje blijven 

13.3.4 u ingelogd bent en zonder belemmering kunt winkelen 

13.3.5 u veilig kunt winkelen bij Mokum Mono B.V. 

13.3.6 de website efficiënt werkt 

13.3.7 we verbeteringen kunnen testen 

13.3.8 we u advies kunnen geven op basis van uw eerdere weergaven en/of aankopen 

13.3.9 u volledige lokale informatie ontvangt 

13.3.10 U kunt uw cookie-instellingen in uw browser wijzigen als u niet wilt dat er cookies naar uw apparaat worden gestuurd. Houd er rekening mee dat sommige functies of services van onze website mogelijk niet goed functioneren zonder cookies. 

14 Uw rechten onder de AVG 14.1 U heeft de volgende rechten: 

14.1.1 U kunt toegang vragen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken; 

14.1.2 U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke informatie in onze gegevens te corrigeren, bij te werken, af te schermen of te verwijderen; 

14.1.3 U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verwerkt. Op uw verzoek kunnen wij deze kopie naar een andere partij sturen, zodat u de persoonsgegevens zelf niet hoeft te versturen; 

14.1.4 U kunt een klacht indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 

14.1.5 U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken; 1

4.1.6 U kunt altijd uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor het doel waarvoor toestemming nodig is. 

14.2 Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via de onderstaande informatie.

15 Bijwerken van deze kennisgeving 

15.1 We kunnen deze kennisgeving af en toe bijwerken. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we gebruikers vooraf op de hoogte stellen van de wijzigingen via het platform of via andere middelen, zoals e-mail. We moedigen gebruikers aan om periodiek deze kennisgeving te bekijken voor de nieuwste informatie over ons privacybeleid. 

15.2 Na een dergelijke kennisgeving wordt het gebruik van onze diensten door gebruikers in landen buiten de Europese Unie beschouwd als toestemming voor de updates, voor zover toegestaan door de wet.

16 Contact informatie
Mokum Mono B.V.
Amstelstroomlaan 8
1096GL Amsterdam
Nederland
BTW Nr: NL855931401B01
KVK Nr:  64978214
info@mokumono.com