Hoe lang is de garantie periode op een Mokumono en wat valt eronder de garantie?

Als consument heeft u recht op een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf levering van het product onder de voorwaarden bepaald door de relevante wetgeving. Deze garantie is ook geldig als de fiets wordt overgedragen aan een andere eigenaar.

1. De garantie dekt alle originele onderdelen die verband houden met fabricage- en materiaalfouten (bijvoorbeeld als het product niet overeenkomt met de productbeschrijving in de gebruikershandleiding of productadvertentie).

2. Claims onder deze garantie moeten rechtstreeks bij Mokumono worden ingediend. Reparaties binnen de garantieperiode dienen te worden uitgevoerd door Mokumono of nadat Mokumono de reparatie heeft goedgekeurd. Anders behoudt Mokumono zich het recht voor om garantieclaims af te wijzen.

3. Tijdens de garantieperiode en voor producten die onder deze garantie vallen, zullen we het product (of defecte onderdelen) gratis repareren of vervangen. De keuze van reparatie of vervanging wordt bepaald door Mokumono. We dekken ook de kosten voor het terugzenden van het gerepareerde of vervangen product naar u.

4. Tijdens de eerste zes maanden garantie hoef je niet te bewijzen dat het product defect was op het moment van aankoop.

5. De garantie is niet van toepassing op onjuiste montage of installatie van het product door de gebruiker, oneigenlijk gebruik of nalatigheid bij het bedienen van het product, of vervorming van het product, onderhoud in strijd met de onderhoudsinstructies van het product (bijv. gebrek aan onderhoud van de remmen), normale slijtage, defecten die het gevolg zijn van normaal gebruik of normale levensduur van het product, zoals de degradatie van een batterij, en leeg zijn als gevolg van onopzettelijke schade of defecten.”

Have a question?
Financieel / Zakelijke aanschaf
Wanneer krijg ik mijn factuur?
arrow_forward
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.